ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნისა და ქართველი შინდლერის, იერუსალიმის ჰოლოკოსტის ცენტრის – იად ვაშემის მიერ. მართალად აღიარებული სერგი მეტრეველის მონუმენტის გახსნა

29.08.2020წ.

Read More

შპს „ ონის სერვის ჯგუფი“ , შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება- საგანგებო სიტუაციების მართვის ონის სამსახურთან ერთად, დღეს დილიდან, ქალაქ ონში დავით აღმაშენებლის, გვანცა დედოფლის, დემეტრე – II და წერეთლის ქუჩებზე, საავტომობილო გზების დაგვა-გადარეცხვის სამუშაოებს ახორციელებს

27.08.2020წ.

Read More

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გაანთავსების რეგულირების შესახებ

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებაN18 ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების გაანთავსების რეგულირების შესახებ     განკარგულება-18

Read More

ონის მუნიციპალიტეტის ტეტიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) ჩატარების მიზნით შენობა -ნაგენბობების გამოყოფის შესახებ.

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო განკარგულებაN17 ონის მუნიციპალიტეტის ტეტიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის(აგიტაციის) ჩატარების მიზნით შენობა -ნაგენბობების გამოყოფის შესახებ.       განკარგულება-17

Read More