ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში, სამუშაო შეხვედრა გაიმართა მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრებთან, რომელსაც უძღვებოდნენ საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის (საეა) წარმომადგენლები

30.11.2021წ.

Read More