საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო-საქართველოს სახელმწიფოს ენ__compressedსაჯარო განხილვის შესახებ განცხადებასაჯარო განხილვის შესახებ განცხადება1373_ძირითადი დოკუმენტი

ბიბლიოტეკა წესდება2021 წელის ღონისძიებების გეგმა2022 წელის ღონისძიებებიშ გეგმაბიბლიოტეკის 2021 წლის შესყიდვების შესახებბიბლიოთეკის2022 წლის შესყიდვებ შესახებბიუჯეტი…

2022 წლის საშტატო რიცხოვნება2023 წლის საშტატო რიცხოვნებამუზეუმი 2022 წლის ფინანსური ანგარიშიმუზეუმის წესდება (1)შესყიდვები 2021 წელიშესყიდვები…

ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოს, შეზღუდული შესაძლებლობების მ_compressed

მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიულ…

კაპიტალური-დანართი-2023-წელი-ცვ.-V

V-ცვლილება-31-აგვისტო-2023-წელი

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content