ხარვეზის წერილი საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატი_compressedხახარვეზის წერილი საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატი_compressedრვეზის წერილი საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატი_compressed1124392439124871250520231217_10273_სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშ_compressedGA comments on SEA NECPმოსაზრებები-და-რეკომენდაციები (1)ძირითადი დოკუმენტი (1)492_სააგენტოს პასუხი

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content