განცხადება

20.11.2021წ.

განცხადება!
გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 30 ნოემბერს 11:00 საათზე ,
ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღების სარიტუალო დარბაზის შენობაში დაგეგმილია შპს „ჩვეშურა ჰესის“ მდ. ჩვეშურაზე 8.867 მგვტ დადგმული სიმძლავრის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა, რომლის შესახებ ინფორმაცია, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად, განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი – https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33435).