სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროექტის ფარგლებში ხმათა უმრავლესობით შერჩეული პროექტების განხორციელება უზრუნველყოფილი იქნება ონის 2022 წლის მუნიციპალური ბიუჯეტიდან

20.11.2021წ.

სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროექტის ფარგლებში ხმათა უმრავლესობით შერჩეული პროექტების განხორციელება უზრუნველყოფილი იქნება ონის 2022 წლის მუნიციპალური ბიუჯეტიდან.
ქვემოთ წარმოდგენილი ინფორმაციით, გთხოვთ, იხილოთ საპროექტო წინადადებები, რომლებიც ასახული არის 2022 წლის ბიუჯეტის შესაბამის ნაწილში.
ონის მუნიციპალიტეტის მერია
პროექტი ხორციელდება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით.