9 ივლისს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ა(ა)იპ “საქართველოს თვითმმართველი ერთეულების ფინანსთა ასოციაციის” ტრენინგი ჩატარდა

by magda

რომელიც ეხებოდა მუნიციპალიტეტისა და ა(ა)იპ ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმირების და სხვადასხვა ფინანსური საკითხების სწავლებას

9 ივლისს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ა(ა)იპ “საქართველოს თვითმმართველი ერთეულების ფინანსთა ასოციაციის” ტრენინგი ჩატარდა, რომელიც ეხებოდა მუნიციპალიტეტისა და ა(ა)იპ ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის პროგრამული ბიუჯეტის ფორმირების და სხვადასხვა ფინანსური საკითხების სწავლებას.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content