2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყო

by magda

16.01.2023წ.

2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყო!
2023 სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ონის მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულია 648 000 ლარი.
შეგახსენებთ, რომ ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევა მოხდება დასახლების საერთო კრებებზე (იხ. დასახლების საერთო კრებების გრაფიკი)
შესაძლებლობა გაქვთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შესარჩევი საპროექტო წინადადების ელექტრონული განაცხადი წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 6 თებერვლამდე ელ.მისამართზე onismeria@gmail.com (იხ.ელექტრონული განაცხადის ფორმა)
მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილ თითოეულ საპროექტო წინადადებაზე, შესაბამისი სოფლის დასახლების საერთო კრებაზე, ჩატარდება ღია კენჭისყრა და შეირჩევა ხმების უმრავლესობით უპირატესი პროექტი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ და დასახლების საერთო კრებაზე დასწრების დროს იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კრებაზე რეგისტრაციის მიზნით.
გთავაზობთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების კატეგორიებს, რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით:
✔️ სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის, ჭაბურღილები, წყალსადენები, სათავე ნაგებობები, გამწმენდი ნაგებობები, ჭა და ა.შ.);
✔️ სარწყავი სისტემები;
✔️ სანიაღვრე არხები;
✔️ ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
✔️ გზები და გზისპირა მოსაცდელები;
✔️ ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები;
✔️ გარე განათება;
✔️ სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
✔️ სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი;
✔️ სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოდნების ინვენტარი;
✔️ ამბულატორიის შენობები;
✔️ სასაფლაოების შეემოღობვა და კეთილმოწყობა;
✔️ სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი;
✔️ სკვერები, მათ შორის, საბავშვო სკვერები, შესაბამისი ინვენტარით, აგრეთვე სარეკრეაციო სივრცეები და სველი ✔️ წერტილები, შესაბამისი ინვენტარით;
✔️ წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი;
✔️ გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებისა და დამისამართების შესაბამისად, შესაბამისი ნიშნების, აგრეთვე ტურისტული ადგილების მიმანიშნებელი ნიშნების განთავსება;
✔️ მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საკითხებზე მოსახლეობასთან ურთიერთობაზე და საპროექტო წინადადებების მიღებაზე უფლებამოსილი პირები არიან;
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი – თეიმურაზ გრძელიშვილი ტელ: 591 01 04 33;
ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი – გივი ბენდიანიშვილი ტელ: 591 01 03 61;
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი – თინათინ ბროლაშვილი ტელ: 591010376;
მერიის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების ხელმძღვანელი – მირანდა მეტრეველი ტელ; 595 11 51 35.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content