2015 წლის 15 იანვარს, ამოქმედდა საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“. ამ კოდექსის ამოცანაა გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა

by magda

მუნიციპალიტეტი იწყებს ქაღალდის ნარჩენების სეპარირებას

2015 წლის 15 იანვარს, ამოქმედდა საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“. ამ კოდექსის ამოცანაა გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა.
საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“, ნარჩენების მართვის 2016-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის და ონის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის თანახმად, მუნიციპალიტეტი იწყებს ქაღალდის ნარჩენების სეპარირებას (განცალკევებას).
ამ ქმედების განხორციელებით ჩვენ ხელს შევუწყობთ ადამიანის მიერ ბუნებაზე გამოწვეულ ზიანის შეზღუდვას და გარემოზე ზემოქმედებას, რასაც ათასობით ტონა ქაღალდის წარმოება იწვევს.
მეორეული ქაღალდი გადამუშავდება, იქცევა ისევ ქაღალდად და უბრუნდება იმ ბაზარს, რომლისთვისაც ხე უნდა მოიჭრას. მაკულატურის ჩაბარებით ჩვენ ვზრუნავთ გარემოზე და მასზე მიყენებულ ზიანს ვამცირებთ.
ცნობისთვის, ერთი ტონა მაკულატურის გადამუშავება 17 ხეს გადაარჩენს, რის შედეგადაც 26 კუბური მეტრი წყალი და 2, 3 კვ/მ მიწა დაიზოგება. სწორედ ამ მიზნით დაიწყო გეგმით გათვალისწინებული აქცია ჩვენს ქალაქში.
ინიციატივა „შეაგროვე მაკულატურა – გადაარჩინე ტყე” ემსახურება საზოგადოებაში მაკულატურის შეგროვებისა და ეკოლოგიური კულტურის ჩამოყალიბებას.
გარემოსდაცვითი კუთხით ცნობიერების ამაღლებას, ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და რაციონალური გამოყენების პროპაგანდას, საზოგადოების ძალისხმევის გაერთიანებას გარემოს დაცვისთვის.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content