14 სექტემბერს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ონის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის სხდომა გაიმართა

by magda

14.11.2019წ.

14 სექტემბერს, ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში ონის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის სხდომა გაიმართა.
დღის წესრიგით განხილული იყო შემდეგი საკითხები:
• 2020-2023 წლების ონის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი:
• ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ:
• ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესახებ პროექტი:
• ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content