ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა 25/05/21

by magda

25 მაისს ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა.

სხდომას თავმჯდომარეობდა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე – შუქურა ჯაფარიძე

სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს

დღის წესრიგი

ქ.ონი                                                                                                             25 მაისი 2021 წელი

 

  1. ინფორმაცია 2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ.

მომხს: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი: თინათინ ბროლაშვილი /საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარების და ანალიზის განყოფილების უფროსი/

 

  1. „ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხს: შუქურა ჯაფარიძე /საკრებულოს თავმჯდომარე/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძლის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი: შორენა ბიძიშვილი /სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 11 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი: შორენა ბიძიშვილი /სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 11 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 თებერვლის #4 განკარგულებაში ,, ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი ირინა გობეჯიშვილი /მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი ირინა გობეჯიშვილი /მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის ,,ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსის“ რეორგანიზაციაზე (გამოყოფა) თანხმობის მიცემის შესახებ.

განკარგულება #         არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ონის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსის რეორგანიზაციაზე (საყოფა)  თანხმობის მიცემის შესახებ. 

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონალური ფეხბურთის ფედერაციის რეკომენდაცია

საფეხბურთო კლუბი მამისონის განმარტებითი  ბარათი

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

 

  1. განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ბაგა-ბაღში არსებული მდგომარეობის შესახებ,

მომხსენებელი: სონია გუგეშაშვილი / განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე/

 

  1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების და წყალმომარაგების მდგომარეობის და პრობლემების შესახებ.

მომხსენებელი: გივი მეტრეველი /სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე/

 

  1. კურორტ შოვის განაშენიანების გეგმის განხილვა.

მომხსენებელი: ვანო ბაღაშვილი / ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთთა კომისიის თავმჯდომარე/

 

 

შუქურა ჯაფარიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content