ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   რიგგარეშე სხდომა 19/04/21

by magda

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   რიგგარეშე სხდომის

დღის წესრიგი

               ქ. ონი                                                                                                  19 აპრილი  2021 წელი

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში დასახლებების მიხედვით განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ.

/მომხსენებელი: თეიმურაზ გრძელიშვილი – სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი/

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   რიგგარეშე სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე – შუქურა ჯაფარიძე

სოფლის-პროგრამა პროექტი

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content