ონის მინიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა 27/05/21

by magda

27 მაისს ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  საკრებულოს სხდომა გაიმართა.

სხდომას თავმჯდომარეობდა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე შუქურა ჯაფარიძე

სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დღის წესრიგი

ქ.ონი                                                                                                             27 მაისი 2021 წელი

 

  1. ინფორმაცია 2021 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ.

2021წლის I კვარტლის ბიუჯეტიდ შესრულების ანგარიში

2021 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დანართი

 

მომხს: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი: თინათინ ბროლაშვილი /საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარების და ანალიზის განყოფილების უფროსი/

 

  1. „ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 ივლისის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება საკრებულოს რეგლამენტში 

მომხს: შუქურა ჯაფარიძე /საკრებულოს თავმჯდომარე/

 

  1. ,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის #19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მომხს. დავით ჩიკვაიძე-/მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი-მარიამ გობეჯიშვილი- /იურიდიული განყოფილების უფროსი/

 

  1. ,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის #15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მომხს. დავით ჩიკვაიძე-/მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი-მარიამ გობეჯიშვილი- /იურიდიული განყოფილების უფროსი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მრავალძლის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ.

სოფ მრავალძლის განაშენიანების რეგულირების გეგმა

 განკარგულება

მრავალძალი წინასაპროექტო კვლევა

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი: შორენა ბიძიშვილი /სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 11 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ.

უწერის განაშენიანების რეგულირების გეგმა

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი: შორენა ბიძიშვილი /სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 11 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 თებერვლის #4 განკარგულებაში ,, ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის შესახებ.

ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების
ნუსხის დამტკიცების შესახებ

საპრივატიზაციო ნუსხა

ახსნა განმარტება 

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი ირინა გობეჯიშვილი /მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების გეგმის დამტკიცების შესახებ.

 ონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების
გეგმის დამტკიცების შესახებ

 საპრივატიზაციო გეგმა

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

თანამომხსენებელი ირინა გობეჯიშვილი /მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი/

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის ,,ბავშვთა და მოზარდთა სასპორტო სკოლის კომპლექსის“ რეორგანიზაციაზე (გამოყოფა) თანხმობის მიცემის შესახებ.

განკარგულება-საფეხბურთო

რეგიონალური

საფეხბურთო-კლუბი-მამისონის-განმარტებითი-ბარათი

მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე /ონის მუნიციპალიტეტის მერი/

 

  1. საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია საკრებულოს წევრის ირმა სტეფნაძე-იაშვილის მიერ საკრებულოს სხდომების გაცდენის საპატიოდ ჩათვლის შესახებ.

მომხს. გიორგი მარკოიშვილი-სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content