🔷 მიმდინარე წლის 23 იანვარს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სხდომა.

by magda

23.01.2024

🔷 მიმდინარე წლის 23 იანვარს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სხდომა.
🔷 სხდომას თავმჯდომარეობდა კომისიის თავმჯდომარე ლევან ორდინიძე.
⬇️ სხდომაზე კომისიის წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები:
1.ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის 2024 წლის სამუშაო გეგმის განხილვა.
2.ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
3.,,ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის და მიზნობრივი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 ოქტომბრის N 22 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
4,,ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მომსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის N 34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
5.ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამგზავრო გადაყვანის მარშუტების ინტენსივობისა და ტარიფების დამტკიცების შესახებ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 27 თებერვლის N 4 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
6.ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ.
სიღრმისეული ანალიზებისა და რეკლამების ნახვა
პოსტის რეკლამირება
ყველა რეაქცია:

18

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content