სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სორის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობასთან შეხვედრა გაიმართა

by magda

09.03.2021წ.

ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით მოსახლეობასთან შეხვედრები გრძელდება.
ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ორგანიზებულად განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი სორის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში: სორი , გადამში და ჭვებარი იმყოფებოდა,
აღნიშნულ სოფლებში ჩატარდა საერთო კრებების სხდომები, მოსახლეობას გაეწია კონსულტაციები საპროექტო წინადადებების შერჩევასთან დაკავშირებით და განემარტა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ორიენტირებულია საბაზისო ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაციაზე სახელმძღვანელოს „ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საპროექტო წინადადებების შერჩევა“ შესაბამისად. საერთო კრებებზე მოსახლეობამ სოფლისთვის მნიშვნელოვნი პრიორიტეტები განსაზღვრა ,რაც “სოფლის პროგრამის ფარგლებში” დაფინანსდება.
სორი – სოფლის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია და გარე განათების სისტემის მონტაჟი.
გადამში და ჭვებარი – სოფლის შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content