სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეხვედრა ჩატარდა ბარის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობასთან

by magda

06.03.2021წ.

ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით მოსახლეობასთან შეხვედრები გრძელდება.
ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ორგანიზებულად განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი ბარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში: ზემო ბარი, ქვემო ბარი და სამთისი იმყოფებოდა,
აღნიშნულ სოფლებში ჩატარდა საერთო კრებების სხდომები, მოსახლეობას გაეწია კონსულტაციები საპროექტო წინადადებების შერჩევასთან დაკავშირებით და განემარტა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ორიენტირებულია საბაზისო ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაციაზე სახელმძღვანელოს „ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საპროექტო წინადადებების შერჩევა“ შესაბამისად. საერთო კრებებზე მოსახლეობამ სოფლისთვის მნიშვნელოვნი პრიორიტეტები განსაზღვრა ,რაც “სოფლის პროგრამის ფარგლებში” დაფინანსდება.
ზემო ბარი – წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცის და გარე განათების მოწყობა.
ქვემო ბარი – წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გარე განათების მოწყობა.
სამთისი – წყლის სისტემის და შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია .
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით შეხვედრები გრაფიკის მიხედვით ონის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებში 10 მარტამდე გრძელდება.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content