საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.

by magda

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2018 წლის 25 დეკემბრის N650 ბრძანების პირველი პუნქტის “ა” ქვეპუნქტის საფუძველზე დამტკიცდა, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების 2018-2019 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის დაფინანსება.

დაფინანსებული სტუდენტთა სია (ბაკალავრი , მაგისტრი)

DSC_0060

 

N სახელი გვარი უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულება მუნიციპალიტეტი საფეხური
1 გიგი ბერუჩაშვილი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
2 გიორგი გავაშელიშვილი სსიპ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
3 ნოე გავაშელიშვილი სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
4 ანა გუგეშაშვილი სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
5 სანდრო გავაშელიშვილი სსიპ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
6 ელენე მეტრეველი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
7 ივანე მეტრეველი ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
8 მონიკა ტყეშელაშვილი საქართველოს დ.აღმაშენებლის სახ.უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
9 ელენე საბანაძე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
10 ნინო ჩიხრაძე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
11 შოთა ჯოხაძე სსიპ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
12 გიორგი მაისურაძე ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
13 ნიკოლოზი აბესალაშვილი ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
14 ანა გაგნიძე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
15 გიორგი ბურდილაძე გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
16 ანა გოგრიჭიანი საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
17 ნინო გვიმრაძე სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
18 ირაკლი ბაქრაძე სსიპ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
19 ლაშა ბაზაშვილი სსიპ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
20 მარიამ მაისურაძე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
21 თამარი კახთელიძე შ.პ.ს საქართველოს  უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
22 გვანცა სვანი შ.პ.ს. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
23 გელა ჩიკვილაძე სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
24 გიორგი მაისურაძე ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
25 პაატა მაისურაძე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
26 სოფიკო გობეჯიშვილი შ.პ.ს. თბილისის  ღია სასწავლო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
27 უჩა მაისურაძე შპს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი მაგისტრი
28 მარიამ მაისურაძე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
29 ბექა მეტრეველი სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
30 ანზორი მაისურაძე სსიპ.ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
31 მარიამი ყიფიანი  შპს. თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
32 ზურაბი ჩიკვილაძე საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
33 გიგი ჯოხაძე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
34 მარიამ მინდიაშვილი შპს პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია ონი ბაკალავრი
35 ანა ლობჯანიძე სულხან საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
36 ზაური ჩიხრაძე სსიპ.ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
37 თამაზ აროშიძე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
38 გიგა მეტრეველი ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
39 დავითი ლობჯანიძე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
40 ირაკლი მაისურაძე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
41 ირაკლი ნადიბაიძე ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
42 საბა ჭელიძე სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
43 ნინო რეხვიაშვილი სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
44 თენგიზ ჯოხაძე სსიპ- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
45 ანა ჯელაძე აპალონ ქუთათელაძის სახ. თბილისის სამხატვრო აკადემია ონი ბაკალავრი
46 ზურაბი მაისურაძე შპს- სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივესიტეტი ონი ბაკალავრი
47 ლევანი მაისურაძე სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
48 მარიამ ჩაგელიშვილი სულხან საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
49 ანა გუგეშაშვილი საქართველოს უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
50 სალომე ჩიხრაძე საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
51 მირიან მაისურაძე საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის ინსტიტუტი ონი ბაკალავრი
52 ანა მაისურაძე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
53 მარიამ მაისურაძე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
54 სანდრო გავაშელი სსიპ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
55 მიხეილ მაისურაძე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
56 გეგა მაისურაძე შპს. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
57 ნიკა ჩაგელიშვილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
58 ზურაბი სამხარაძე სსიპ- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
59 კოსტანტინე ჩიხრაძე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
60 მიხეილ გობეჯიშვილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
61 მარიამ გობეჯიშვილი სსიპ- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
62 მარიამ მაისურაძე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
63 მირიან მაისურაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
64 დავით გამხარაშვილი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
65 ვაჟა ხომასურიძე სსიპ- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
66 გიორგი ლობჯანიძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
67 ნიკა ჯაფარიძე გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
68 დავით ჯანგიძე სსიპ-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
69 გიორგი გავაშელი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
70 მერაბ ჩიკვილაძე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
71 სალომე კერვალიშვილი საქართველოს საპატრიარქოს ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
72 მარიამ მეტრეველი საქართველოს ფიზიკური აღრზდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
73 ლერი ლობჯანიძე თავისუფალი უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
74 ელენე მაისურაძე  – სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის სკოლა ონი ბაკალავრი
75 ციალა ტაბატაძე შპს. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი ბაკალავრი
76 ლამარა გიორგაძე შპს. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი მაგისტრი
77 ლაურა გიორგაძე შპს. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი მაგისტრი
78 მარიამ მეტრეველი სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი მაგისტრი
79 შორენა კერესელიძე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი ონი მაგისტრი
80 საბა ტოგონიძე სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი მაგისტრი
81 გიორგი ბიჭაშვილი შ.პ.ს. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ონი მაგისტრი
82 სალომე მაისურაძე სსიპ.ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ონი მაგისტრი
83 უჩა მაისურაძე შპს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ონი მაგისტრი

 

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content