ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით მოსახლეობასთან შეხვედრები გრძელდება

by magda

04.03.2021წ.

ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით მოსახლეობასთან შეხვედრები გრძელდება.
ონის მუნიციპალიტეტის მერი დავით ჩიკვაიძე, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ორგანიზებულად განხორციელების მიზნით შექმნილ სამუშაო ჯგუფთან ერთად, 4 მარტს ფარახეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებში: ფარახეთი, სევა, შარდომეთი, ჭიბრევი და ახალი ჩორდი იმყოფებოდა.
აღნიშნულ სოფლებში ჩატარდა საერთო კრებების სხდომები, მოსახლეობას გაეწია კონსულტაციები საპროექტო წინადადებების შერჩევასთან დაკავშირებით და განემარტა, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ორიენტირებულია საბაზისო ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაციაზე სახელმძღვანელოს „ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საპროექტო წინადადებების შერჩევა“ შესაბამისად.
 საერთო კრებებზე მოსახლეობამ სოფლისთვის მნიშვნელოვნი პრიორიტეტები განსაზღვრა, რაც “სოფლის პროგრამის ფარგლებში” დაფინანსდება.
შარდომეთი – გარე განათების მოწყობა.
ჭიბრევი – სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გარე განათების და სანიაღვრე არხების მოწყობა.
ახალი ჩორდი – სანიაღვრე არხების მოწყობა
სევა – გზის რეაბილიტაცია , სტადიონის და გარე განათების მოწყობა .
ფარახეთი — წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
2021 წლის 4 მარტის მონაცემებით, ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრები 14 ადმინისტრაციული ერთეულის 53 სოფელში ჩატარდა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით შეხვედრები გრაფიკის მიხედვით ონის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებში 10 მარტამდე გრძელდება.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content