ონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა

by magda

01.08.2023წ.

ონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა.
სხდომაზე განხილული იქნა ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან 15 ივლისს მიღებული ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრების გათვალისწინებით, პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტისათვის განსასაზღვრი პროგრამები, ქვეპროგრამები და ღონისძიებები

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content