ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფისთვის ონის მუდმივად მცხოვრებ 1605 ადამიანიზე-პირზე/ოჯახზე გაიცა 244 593 ლარი

by magda

27.11.2023წ.

ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფისთვის ონის მუდმივად მცხოვრებ 1605 ადამიანიზე-პირზე/ოჯახზე გაიცა 244 593 ლარი, მათ შორის:
ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მუხლიდან 205 ბენეფიციარზე გაიცა 90 200 ლარი;
მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით 112 ოჯახზე გაიცა 27 050 ლარი;
შეზღუდული შესაძლებლობების და სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამიდან გაიცა1000 ლარი.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content