ონის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ინდივიდუალურად შეირჩა პროექტები, რომლებიც 2019 წელს განხორციელდება.

by magda

ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით 63 სოფელში ჩატარდა კრებები.  ყველა სოფელში ინდივიდუალურად  შეირჩა პროექტები, რომლებიც 2019 წელს განხორციელდება.   

“ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში” 10-დან 12 ათას ლარამდე ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები დაფინანსდება. პრიორიტეტული მიმართულებები თავად სოფლის მოსახლეობასთან ერთად გადაწყდა. 

მთავრობის–დადგენილება

ონის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის N5 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

ონის მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გასამართი საერთო კრების სხდომის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი-პირები

 

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული დასაფინანსებელი პროექტები სოფლების მიხედვით:
სოფლები მიიღებული გადაწყვეტილებები ოქმები
გომი გარე განათება  გომი
ჯინჭვისი გარე განათება  ჯინჭვისი
ბორცო გარე განათება  ბორცოს 
მაჟიეთი გარე განათება  მაჟიეთის
პიპილეთი გარე განათება  პიპილეთი
ონჭევი გარე განათება  ონჭევი
ჟაშქვა გარე განათება  ჟაშქვა
სხანარი გარე განათება  სხანარი
შქმერი გარე განათება  შქმერი
ხარისთვალი გარე განათება  ხარისთვალი
მრავალძალი გარე განათება  მრავალძალი
სომიწო გარე განათება და სანიაღვრე არხები  სომიწო
ნიგავზები გზა და არხები  ნიგავზები
ნაკიეთი გზის რეაბილიტაცია  ნაკიეთი
გადამში გზის რეაბილიტაცია  გადამში
ჭვებარი გზის რეაბილიტაცია  ჭვებარი
დიდი ღები თავშეყრის ადგილი  დიდი ღები
პატარა ღები თავშეყრის ადგილი  პატარა ღები
ჭიორა თავშეყრის ადგილი  ჭიორა
ლაგვანთა თავშეყრის ადგილი  ლაგვანთა
საკაო თავშეყრის ადგილი  საკაო 
ხიდეშლები თავშეყრის ადგილი  ხიდეშლები
სორგითი თავშეყრის ადგილი  სორგითი
ცხმორი თავშეყრის ადგილი  ცხმორი
ლაჩთა თავშეყრის ადგილი  ლაჩთა
ჭალა თავშეყრის ადგილი  ჭალა
კომანდელი თავშეყრის ადგილი  კომანდელი
ქორთა თავშეყრის ადგილი  ქორთა
ხირხონისი თავშეყრის ადგილი  ხირხონისი
ქრისტესი თავშეყრის ადგილი  ქრისტესი
წედისი თავშეყრის ადგილი  წედისი
კვაშხიეთი თავშეყრის ადგილი  კვაშხიეთი
ხეითი თავშეყრის ადგილი  ხეითი
ხურუთი თავშეყრის ადგილის და მისასვლელი გზა  ხურუთი
წმენდაური სანიაღვრე არხები  წმენდაური
გლოლა სასმელი წყალი  გლოლა
ფარავნეში სასმელი წყალი  ფარავნეში
უწერა სასმელი წყალი  უწერა
ღარი სასმელი წყალი  ღარი
სორი             სასმელი წყალი  სორი
ფსორი სასმელი წყალი  ფსორი
ირი სასმელი წყალი  ირი
შარდომეთი სასმელი წყალი  შარდომეთი
ფარახეთი სასმელი წყალი  ფარახეთი
სევა სასმელი წყალი  სევა
უშოლთა სასმელი წყალი  უშოლთა
ზემო ბარი სასმელი წყალი  ზემო ბარი
 ქვემო ბარი სასმელი წყალი და ბოგირები  ქვემო ბარი
ღუნდა სასმელი წყალი და გარე განათება  ღუნდა
ნიგვზნარა სასმელი წყალი და თავშეყრის ადგილი  ნიგვზნარა
შეუბანი სასმელი წყალი და შიდა გზები  შეუბანი
წოლა სასმელი წყალი და შიდა გზები  წოლა
ქვედრულა სპორტული მოედანი  ქვედრულა
ზუდალი სპორტული მოედანი  ზუდალი
ბოყვა სპორტული მოედანი  ბოყვა
 ბაჯიხევი შიდა გზები  ბაჯიხევი
ზვარეთი შიდა გზები  ზვარეთი
ახალი ჩორდი შიდა გზები  ახალი ჩორდი
 სამთისი შიდა გზები  სამთისი
ქვედი                       ხიდი  ქვედი
გონა მისასვლელი გზა
შრომისუბანი გარე განათება
ჭიბრევი სასმელი წყალი

 

 

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content