ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე მოსახლეობა, აგრეთვე ონის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები ყოველწლიურად სარგებლობენ ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების და შეღავათების პროგრამით

by magda

09.12.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები სტატუსის მქონე მოსახლეობა, აგრეთვე ონის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირები ყოველწლიურად სარგებლობენ ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების და შეღავათების პროგრამით :
საახალწლო – საშობაოდ – 100 ლარი გადაეცემა:
 არასაპენსიო ( 18 წლმდე ) ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებს
 მრავალშვილიან (სამი და მეტი) სოციალურად დაუცველ ოჯახებს
მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს
 ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ომის ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ პირთა და ბრძოლის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახებს
ონის მუნიციპალიტეტის მერია ჯანმრთელობას და ბედნიერ შობა – ახალ წელს უსურვებს აღნიშნული პროგრამით მოსარგებლე ყველ პირს.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content