ონის მუნიციპალიტეტის მერის – სერგი ხიდეშელის თავმჯდომარეობით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომა გაიმართა

by magda

22.09.2023წ.

ონის მუნიციპალიტეტის მერის – სერგი ხიდეშელის თავმჯდომარეობით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომა გაიმართა.
შეხვედრაზე განხილულ იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები:
2023 წლის განვლილ პერიოდში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს სხდომაზე მიღებული დადგენილებების შესრულების მდგომარეობა;
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება მატერიალური და არამატერიალური დახმარების გზით;
ინდივიდის საჭიროებების შეფასებაზე დაფუძნებული სააბილიტაციო და სარეაბილიტაციო სერვისებისა და პროგრამების მაქსიმალურად ადრეულ ეტაპზე შეთავაზებებისა და განხორციელების მდგომარეობა;
2024 წლისათვის სააბილიტაციო და სარეაბილიტაციო საჭიროებების მქონე შშმ პირთათვის პროგრამების მომზადების მდგომარეობა;
2022-2023 სასწავლო წელს მუნიციპალიტეტის ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების მიმართულებით გაწეული აქტივობები.
ონის მუნიციპალიტეტის მერმა საბჭოს სხდომაზე აღინიშნა, რომ მუნიციპალიტეტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის თანაბარი გარემოს უზრუნველსაყოფად აქტიურად მუშაობას კვლავ განაგრძობს და თითოეული მოქალაქის ჩართულობა საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და მათი მონაწილეობის გაზრდა წარმოადგენს მთავარ პრიორიტეტს საბჭოს მუშაობის პროცესში.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content