ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში „ ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს სხდომა გაიმართა

by magda

24.12.2021წ.

ონის მუნიციპალიტეტის მერიაში „ ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს სხდომა გაიმართა.
24 დეკემბერს ონის მუნიციპალიტეტის მერმა სერგო ხიდეშელმა „ ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხზე მომუშავე საბჭოს“ 2021 წლის შემაჯამებელი სხდომა გამართა.
სხდომაზე განიხილეს ონის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:
1. ონის მუნიციპალიტეტშის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან დახმარების გაცემის საკითხი.(დადგენილების შესაბამისად შშმ პირთა მედიკამენტებით, ჰემოდიალიზის კომპონენტით და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესახებ)
2.ონის მუნიციპალიტეტში სიღარიბეში მცხოვრებ შშმ ბავშვთა და მოზარდთა სპეციალური საჭიროების იდენტიფიცირება და ამ საჭიროებებით დაკმაყოფილების მდგომარეობა.
3. სსსმ და შშმ ბავშვებთან მუშაობისა და ამ ბავშვებთან მომუშავე პერსონალის გადამზადების საკითხი.
4. მუნიციპალიტეტში არსებული საოჯახო სასტუმროების შშმ პირებზე ხელმისაწვდომობის მდგომარეობა და ასეთ სასტუმროებთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში შესაბამისი ინფორმაციის განთავსება.
ონის მუნიციპალიტეტის მერის სერგო ხიდეშელის განცხადებით, შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის მომავალ წელს დაიგეგმება სხვადასხვა ღონისძიებები , რომ ონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა შეძლონ ინდივიდუალური განვითარება და შემოქმედებითი შესაძლებლობების რეალიზება

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content