ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილედ დაინიშნა ეკა მაისურაძე.

by magda

19.08.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილედ დაინიშნა ეკა მაისურაძე.

დაბადების ადგილი, თარიღი: 05 მარტი.1991წელი

ეროვნება: ქართველი.

ტელეფონი: 551043231

E-mail: ek100eka@gmail.com

განათლება:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 10.2014 – 10.2016
ლიტერატურის შედარებითი კვლევების მაგისტრი, მეცნიერებათა და ხელოვნების
მაგისტრი,
სამუშაო გამოცდილება

მერის თანაშემწე, ონის მუნიციპალიტეტის მერია,
მერის მოადგილე, ონის მუნიციპალიტეტის მერია,
მერის წარმომადგენელი, ონის მუნიციპალიტეტის მერია,

უცხოური ენების ცოდნა :
რუსული (მეტყველება: A2, წერა: B1)
კომპიუტერული პროგრამები:
Microsoft Office Word (კარგი), Microsoft Office Excel (კარგი),

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content