ონის მუნიციპალიტეტის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში, 2021-2022 სასწავლო წლის სწავლის საფასურით დაფინანსდა 136 სტუდენტი

by magda

18.11.2022წ.

ონის მუნიციპალიტეტის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში, 2021-2022 სასწავლო წლის სწავლის საფასურით დაფინანსდა 136 სტუდენტი.
აღნიშნული პროგრამით პირველად ისარგებლა 27-მა სტუდენტმა, რომლებმაც ზოგადი განათლების ბოლო სამი წელი გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებთან განლაგებულ უახლოეს სკოლებში მიიღეს. ხოლო სწავლა გააგრძელა წინა სასწავლო წლებში მოსარგებლე 109 სტუდენტმა.
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტების დაფინანსების პროგრამით, 2022-2023 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის სახელმწიფო სასწავლო გრანტის სრული მოცულობით დაფინანსების მიზნით, მიმდინარეობს განცხადებების მიღება, დღეის მდგომარეობით განსახილველად შემოსულია 122 განცხადება

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content