ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2022 წელს, ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მიზნით, 192 ბენეფიციარზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

by magda

21.11.2022წ.

ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2022 წელს, ავადმყოფთა სოციალური დაცვის მიზნით, 192 ბენეფიციარზე გაიცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
ავადმყოფთა დასახმარებლად სამედიცინო-დიაგნოსტიკურ კვლევებზე, სტაციონარულ მედიკამენტური და ქირურგიული მკურნალობით, 171-მა მოქალაქემ ისარგებმა ერთჯერადი ფულადი დახმარებით.
აღნიშნული პროგრამით ჰემოდიალიზის კომპონენტით 5 – მა მოსარგებლემ მიიღო სამედიცინო მომსახურება.
უფასო მედიკამენტების უზრუნველყოფის მუხლიდან ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცა 16 ონკოლოგიურ პაციენტზე.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content