მიმდინარე წლის 6 ნოემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

by magda

06.11.2023

მიმდინარე წლის 6 ნოემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.
სხდომას თავმჯდომარეობდა საკრებულოს თავმჯდომარე ბაჩანა მარკოიშვილი.
 სხდომაზე განხილული იქნა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები :
1. ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
2. ონის მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
3. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მომსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის 14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content