მიმდინარე წლის 21 ნოემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა.

by magda

21.11.2023

მიმდინარე წლის 21 ნოემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა.
სხდომას თავმჯდომარეობდა კომისიის თავმჯდომარე ლევან ორდინიძე.
 კომისიის წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები : ⬇️
1. ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის განხილვის თაობაზე.
2. ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პროგრამული ბიუჯეტის და 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ.
3. ონის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
4. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მომსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის 14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content