მიმდინარე წლის 19 მარტს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”-ს სხდომა.

by magda

19.03.2024

მიმდინარე წლის 19 მარტს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”-ს სხდომა.
 სხდომას თავმჯდომარეობდა ფრაქციის თავმჯდომარე ვასილ მეტრეველი.
 სხდომაზე ფრაქციის წევრებმა განიხილეს საკითხები :
1.ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში, ცვლილებების შეტანის შესახებ.
2. 2024 წელს, ონის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, განსახორციელებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ.
3. ონის მუნიციპალიტეტის მერიის, თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
4. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთში, მდებარე პიპილეთის ადმინისტრაციული შენობის ს.კ 88.06.23.046 პირველი სართულის საერთო ფართიდან 70,144კვ.მ-დან 17,618 კვ.მ ფართი ა(ა)იპ საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით.
5. ონის მუნიციპალიტეტის, სოფელ საკაოში მდებარე საკაოს ადმინისტრაციული შენობის ს.კ.88.07.23.017 მეორე სართულის საერთო ფართიდან 227,599 კვ.მ-იდან 81,743 კვ.მ ფართის ა(ა)იპ საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით.
6. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content