მიმდინარე წლის 19 დეკემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”-ს სხდომა.

by magda

19.12.2023

მიმდინარე წლის 19 დეკემბერს გაიმართა ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”-ს სხდომა.
 სხდომას თავმჯდომარეობდა ფრაქციის თავმჯდომარე ვასილ მეტრეველი.
სხდომაზე ფრაქციის წევრებმა განიხილეს საკითხები :
1. ონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესახებ.
2. ონის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი;
3. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ.
4. ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
5. ქვეყნაში მიმდინარე საკითხების შესახებ.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content