მიმდინარეობს ონის მუნიციპალიტეტის განვიᲗარების საᲨუალოვადიანი სტრატეგიის ᲨემუᲨავება

by magda

19.12.2023წ.

მიმდინარეობს ონის მუნიციპალიტეტის განვიᲗარების საᲨუალოვადიანი სტრატეგიის ᲨემუᲨავება.
გᲗხოვᲗ გაეცნოᲗ გამოქვეყნებულ დოკუმენტაციას და ᲨენიᲨვნები/წინადადებები მოგვაწოდოᲗ არაუგვიანეს 2023 წლის 29 დეკემბრისა.
https://oni.gov.ge/municipalitetis-strategiebi-da-samoqmedo-gegmebi/

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content