განცხადება!

by magda

21.04.2020წ.

მოსახლეობის საყურადღებოდ!
გაცნობებთ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაკვეთით მომზადდა ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერის განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელსაც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამტკიცებს ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. დოკუმენტი ითვალისწინებს აღნიშნული ტერიტორიების შენარჩუნებული ეკოსისტემების, კულტურული ლანდშაფტების, მატერიალური და არამატერიალური ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის, არსებული ტყის რესურსების შენარჩუნებას და საკურორტო ტერიტორიის ზონირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტის შეთანხმებისთვის მნიშვნელოვანია დაინტერესებული პირებისაგან მოსაზრებები და შეფასებები მისი შესაძლო გათვალისწინების მიზნით. დოკუმენტის გასაცნობად გთხოვთ, ეწვიოთ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებ. გვერდს https://mrdi.gov.ge (სივრცითი მოწყობა, სივრცითი მოწყობის დოკუმენტები) სადაც განთავსებულია სოფელ უწერის განაშენიანების რეგულირების გეგმის ტექსტური და გრაფიკული ნაწილები. ინფორმაციის საჯაროდ გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ წარმოადგინონ პროექტთან დაკავშირებული მოსაზრებები და შეფასებები ელექტრონულ მისამართზე: onismeria@gmail.com ან მისამართზე ონის მუნიციპალიტეტის მერია, აღმაშენებლის ქ N40. საკონტაქტო ტელეფონი: ადმინისტრაცია. მობ. 591010361 / 591010363

პატივისცემით, ონის მუნიციპალიტეტის მერია.

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content