14 აგვისტოს ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ დიმიტრი საყვარელიძემ,მერიის სამშენებლო სამუშაოების ინსპექტირებისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფთან ერთად,ერთი დასრულებული და ორი მიმდინარე ინფრასტრუქტურული ობიექტები მოინახულა

14.08.2019წ

მიმდინარე წლის 14 აგვისტოს ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ დიმიტრი საყვარელიძემ,მერიის სამშენებლო სამუშაოების ინსპექტირებისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფთან ერთად,ერთი დასრულებული და ორი მიმდინარე ინფრასტრუქტურული ობიექტები მოინახულა.
1.სოფელი კვაშხიეთი,კუნეთის უბნის შიდა სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
დაფინანსების წყარო-ადგილობრივი ბიუჯეტი
შემსრულებელი ი.მ ავთანდილ ჩიკვილაძე
სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკთნ ჩამორჩენით.მეწარმეს მიეცა მითითება შესტრულების ხარისხთან და ვადების დაცვასთან დაკავშირებით.
2.სოფელი კვაშხიეთი:თავშეყრის ადგილის მოწყობა
დაფინანსების წყარო:“სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“
შემსრულებელი ი.მ დიმიტრი გოშაძე
სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკთნ ჩამორჩენით,მეწარმეს მიეცა მითითებები აღნიშნულთნ დაკავშირებით.
3.სოფელი კომანდელი: სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
დაფინანსება:ადგილობრივი ბიუჯეტი
შემსრულებებლი: ი.მ ზურაბ ჩიხრაძე.
სამუშაოები დასრულებულია.