17 ივლისს,ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ დიმიტრი სააყვარელიძემ სამუშაო შეხვედრა გამართა სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლებთან

შეხვედრაზე განიხილეს სამინისტროს მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტით 2020 წლის დასაფინანსებელი პროგრამები,ასევე ონის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილი 2020 წლის პრიორიტეტები და გეგმები

17 ივლისს,ონის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილემ დიმიტრი სააყვარელიძემ სამუშაო შეხვედრა გამართა სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლებთან.შეხვედრაზე განიხილეს სამინისტროს მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტით 2020 წლის დასაფინანსებელი პროგრამები,ასევე ონის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილი 2020 წლის პრიორიტეტები და გეგმები.
სამუშაო შეხვედრას ესწრებოდნენ ონის მუნიციპალიტეტის მერი ემზარ საბანაძე,სკრებულოს თავმჯდომარე შუქურა ჯაფარიძე,მერის მოადგილე ეკა მაისურაძე, მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები.