ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში მისასვლელი და შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო

პროექტის დასრულების ვადა მიმდინარე წლის 10 აგვისტო

ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლაში მისასვლელი და შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო.
პროექტის ღირებულება:25244.30ლარი.
შემსრულებელი: შ.პ.ს “გიო”.
პროექტის დასრულების ვადა მიმდინარე წლის 10 აგვისტო