ოფელ ქვედში (დავითეენთ უბანში) საყრდენი კედლისა და ჩამომავალ ღელეზე რკინა-ბეტონის არხის მოწყობის სამუშაოები დაიწყო

შემსრულებელი : შპს “ლიზი”

სოფელ ქვედში (დავითეენთ უბანში) საყრდენი კედლისა და ჩამომავალ ღელეზე რკინა-ბეტონის არხის მოწყობის სამუშაოები დაიწყო.
🔶ღირებულება:  58359.03ლარი.
🔶შემსრულებელი : შპს “ლიზი”.
🔶მიწოდების ვადა: 22/09/2019.