ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები დაიწყო

ღნიშნული სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება

ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ღებში ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები დაიწყო.აღნიშნული სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება.
ღირებულება:  24660ლარი.
მიწოდების ვადა: 24/08/2019.
შემსრულებელი: ი/მ ნანა ლობჯანიძე.