სოფელ შეუბანში, სასმელი წყლის შემკრები მთავარი რეზერვუარი და ცენტრალური მაგისტრალი რეაბილიტირდა

ასევე ცალკეულ უბნებში დაემატა წყლის რაოდენობა (ქაჩალის ბასეინს დებეტი დაემატა შავწყაროს ბასეინიდან)

11 ივნისს მერის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი საყვარელიძემ, სამშენებლო სამუშაოების ინსპექტირებისა და მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფთან ერთად სოფელ შეუბანში “სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ” ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები მოინახულა.
სოფელ შეუბანში, სასმელი წყლის შემკრები მთავარი რეზერვუარი და ცენტრალური მაგისტრალი რეაბილიტირდა, ასევე ცალკეულ უბნებში დაემატა წყლის რაოდენობა (ქაჩალის ბასეინს დებეტი დაემატა შავწყაროს ბასეინიდან).