ახალგაზრდული სივრცე ონში

27.02.2021წ.

 დღეს ონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან თანამშრომლობით, კულტურის სახლში მცირე ახალგაზრდული სივრცე გავხსენით.
 ახალგაზრდული სივრცის არსებობა, ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევის მნიშვნელოვან მიგნებას წარმოადგენს. სივრცე გაზაფხულიდან ამოქმედდება, ამისთვის ჩვენ პირველადი ტექნიკური აღჭურვილობა და ექსპერტული დახმარება გამოვყავით, რათა ახალგაზრდული სივრცეების კონცეფცია სწორად და მიზნობრივად დაიგეგმოს.