საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, ოკუპაციის მსხვერპლთა პატივსაცემად, ონის მუნიციპალიტეტში საქართველოს სახელმწიფო დროშა დაეშვა

25.02.2021წ.

25 თებერვალს, საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით, ოკუპაციის მსხვერპლთა პატივსაცემად, ონის მუნიციპალიტეტში საქართველოს სახელმწიფო დროშა დაეშვა.