სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პროექტები უწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში

10.11.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის, უწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, 2020 წელს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, შემდეგი პროექტები განხორციელდა:
 სოფელ უწერაში გარე განათების მოწყობა.
 სოფელ ნიგავზებში სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია.
 სოფელ ფარავნეში წყლსადენის რეაბილიტაცია.
 სოფელ ნაკიეთში წყლსადენის რეაბილიტაცია.