სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პროექტები საკაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში

09.11.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის, საკაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, 2020 წელს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, შემდეგი პროექტები განხორციელდა:
სოფელ ლაგვანთაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
სოფელ მაჟიეთში სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია.
 სოფელ საკაოში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
 სოფელ ხიდეშლებში წისქვილის რეაბილიტაცია.
 სოფელ ბორცოში გზის რეაბილიტაცია.