ონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაზსადენი სისტემის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს

25.07.2020წ.

ონის მუნიციპალიტეტის 9 სოფელში : სევაში,ფარახეთში, შარდომეთში, ზუდალში, კვაშხიეთში, ახალ ჩორდში, შრომისუბანში, ხეითში და წმენდაურში
აქტიურად მიმდინარეობს გაზსადენი სისტემის სამშენებლო სამუშაოები, ღირებულებით 2 400 000 ლარი