ლევან ორდინიძე
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების მარ კომისიის თავმჯდომარე
  • დაბადების თარიღი: 17 დეკემბერი 1989 წელი
  • ეროვნება: ქართველი
  • ტელეფონი: 595 16 15 29
  • ელ. ფოსტა: levanordinidze@gmail.com

განათლება:

ი . ჯავახიშვილის სახელობის თბლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება:

2021- დღემდე  წლიდან დღემდე – ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე;

2019-2020 – შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, ონის მუნიციპალიტეტის მერია.

2016-2018 – მათემატიკისა და უნარჩვევების წრის ხელმძღვანელი, ონის მუნიციპალიტეტის ა.ი.(ი).პ. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი.

მოითხოვე ინფორმაცია

მერიის სოციალური მედია

საკრებულოს სოციალური მედია

FACEBOOK

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პრეზიდენტი

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content