შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს)

შპს ონის სერვის ჯფუფი

დირექტორი – ნიკოლოზ მაისურაძე

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი – 591 91 45 31

შპს ონის სერვის ჯგუფირეორგანიზაციის ბრძანებაბრძანება გათავისუფლებანიკას დანიშვნის ბრძანება (1)სერვის ჯგუფი ამონაწერისერვის ჯგუფი რეგისტრაცია

ონის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთიმოწყობის სამსახური

დირექტორი – კახაბერ ჩიკვილაძე

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი – 599 39 20 67

დასუფთავების სამსახურის წესდებაკახას დანშვნის ბრძანება