ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 15/07/21

15 ივლისს ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ჩატარდა.

სხდომას თავმჯდომარეობდა  ონის საკრებულოს თავმჯდომარე – შუქურა ჯაფარიძე

სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები:

 

 დღის წესრიგი:

2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა“-ს ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში, ონის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი პროექტის მოწონების თაობაზე.

განკარგულება- მინერალური წყლების რეაბილიტაცია და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა.

განკარგულება- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

/მომხს:  თეიმურაზ გრძელიშვილი – მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი/