ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N4

 2021 წლის  24 მარტი

 „ონის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირებზე ონის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N3

2020 წლის 25 მარტი

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020  წლის 24 დეკემბრის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N2

2021  წლის  25 თებერვალი

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ონის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის  დადგენის შესახებ

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება N1

2020 წლის 28 იანვარი

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2021  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020  წლის 24 დეკემბრის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content