31 იანვარს ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა ჩატარდა.

 

სხდომას თავმჯდომარეობდა სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გივი მეტრეველი

თავმჯდომარემ სხდომის წევრებს გააცნო დღის წესრიგით გათვალისწინებული ნსაკითხები

                     

                                                                           დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

  1. ონის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს დაგეგმილი, განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ.

|მომხს. გ. მეტრეველი|

 

 

 

სხდომაზე ონის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს დაგეგმილი, განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ  მოწვეულნი იყვნენ მერიის წარმომადგენლები: – ონის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი- შორენა ბიძიშვილი და ონის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი- სალომე ზარიძე

მერიის წარმომადღენლებმა ისაუბრეს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორრიაზე 2020 წლის განსახორციებული და განსახორციებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წლის განხორციელებული და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ტენდერები.

|მომხს. სალომე ზარიძე|

 

ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები

|მომხს შორენა ბიძიშვილი|

 

სივრცით -ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დასკვნა

 

მომხს: გივი მეტრეველი

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე

 

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content