ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს სხდომის

დღის  წესრიგი

               ქ. ონი                                                                                                  27 მაისი  2020 წელი

  1. ონის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში 2019 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

/მომხსენებელი: დავით ჩიკვაიძე – მერის მოვალეობის შემსრულებელი/ბმული

 

  1. ონის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის წლის I კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ.

/მომხსენებელი: ვალერიან გობეჯიშვილი – მერიის სამსახურის საფინანსო სამსახურის უფროსი/

 

  1. ,,ონის მუნიციპალიტეტის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“.ბმული

/მომხსენებელი: მერიის იურიდიული განყოფილების უფროსი – მარიამ გობეჯიშვილი/

 

  1. „ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების  შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის N38 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.ბმული

(მომხსენებელი: შუქურა ჯაფარიძე – საკრებულოს თავმჯდომარე)

 

  1. “ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის N35 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბმული

(მომხსენებელი: შუქურა ჯაფარიძე – საკრებულოს თავმჯდომარე)

 

  1. ა) წინადადებების შემოტანა თვითმმართველი ერთეულის დასახლებებში ქუჩების, მოედნების ნუმერაციის განახლების შესახებ.

ბ)მერიის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელის ინფორმაცია მიმდინარე პროექტების შესახებ.ცხრილი

გ)მიმდინარე პროექტების ზედამხედველების ინფორმაცია მიმდინარეობის და ხარისხის შესახებ. ცხრილი

(მომხსენებელი: გივი მეტრეველი – კომისიის თავმჯდომარე)

 

შუქურა ჯაფარიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

მსგავსი ინფორმაცია

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Skip to content